fbpx

6 điều cần phải lưu ý khi “mua nhà trên giấy”

Bài viết này sẽ cho các bạn 6 điều cần phải lưu ý khi mua nhà “trên giấy” để phòng tránh rủi ro cho người mua khi mua bất động sản hình thành trong tương lai. 

Bước 1: Kiểm tra năng lực chủ đầu tư

Chủ đầu tư có năng lực bất động sản tốt không? 

Đã được cho phép huy động vốn hay chưa? 

Cơ sở nào đảm bảo chủ đầu tư triển khai dự án đến khi hoàn tất (có cam kết, giải trình tài chính khi xin chấp thuận đầu tư dự án)

Kiểm Tra Năng Lực Chủ Đầu Tư

Bước 2: Rà soát thực trạng dự án

Yêu cầu cung cấp thông tin về dự án, ví dụ như đã được cấp phép xây dựng hay chưa hoặc tại thời điểm mở bán, dự án đã hoàn tất xây dựng phần móng chưa.

Rà Soát Thực Trạng Dự Án

Bước 3: Thế chấp bảo lãnh ngân hàng

Yêu cầu bên bán chứng minh dự án được ngân hàng bảo lãnh theo luật nhà ở. Việc bảo lãnh này thường có 2 loại, nên lưu ý bảo lãnh toàn công trình hay bảo lãnh riêng lẻ từng căn hộ. Đặc biệt, phải tìm hiểu xem dự án có đang bị thế chấp hay không.

Cần lưu ý việc thế chấp tại một hay nhiều ngân hàng để tránh tình trạng vay chồng chéo.

Thế Chấp Bảo Lãnh Ngân Hàng

Bước 4: Rà soát điều khoản hợp đồng

Cần xem xét kỹ các điều khoản hợp đồng về chất lượng công trình được quy định ra sao, có đảm bảo đúng như khi giới thiệu dự án không.

Cách xác định các khoản phí, chi phí phát sinh (hiện tại và tương lai) như thế nào. Có quy định chi tiết về cách tính diện tich căn hộ (bao gồm các tiêu chí đo đạc) và cam kết về lối đi chung không?

Rà Soát Điều Khoản Hợp Đồng

Bước 5: Bám sát lộ trình bàn giao nhà

Nhà đầu tư cần làm rõ tình huống nếu nhà được bàn giao trễ hơn so với cam kết trong hợp đồng thì chủ đầu tư có phương án giải quyết không, cách giải quyết như thế nào?

Nếu căn hộ được bàn giao không đúng mẫu (thiết kế bản vẽ, nhà mẫu) so với cam kết thì phương án giải quyết cụ thể ra sao?

Bám Sát Lộ Trình Bàn Giao Nhà

Bước 6: Quản lý rủi ro không được nhận nhà

Bên mua đừng bao giờ quên đọc kỹ các trường hợp bất khả kháng nào chủ đầu tư không thể thực hiện hợp đồng (tức là không thực hiện dự án hoặc không bàn giao).

Các phương án nào của chủ đầu tư khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, có xung đột hoặc những vấn đề phát sinh mà không thực hiện đúng hợp đồng.

Đây là bước chốt chặn cuối cùng trong chuỗi 6 bước kiểm tra pháp lý nhưng thường bị nhà đầu tư mất cảnh giác và bỏ qua.

Quản Lý Rủi Ro Không Được Nhận Nhà

Song trên thực tế, không phải chủ đầu tư nào cũng cùng lúc trả lời, giải trình đầy đủ được tất cả các câu hỏi của người mua mà cần thời gian hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của dự án.

Trong trường hợp này nhà đầu tư có thể xem xét và đưa ra thời hạn để cho doanh nghiệp có thể hoàn thiện pháp lý.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *