fbpx

Cách Xử Lý Với Trường Hợp Diện Tích Đất Lớn Hơn Thông Tin Trên Giấy Chứng Nhận (Sổ Đỏ/ Sổ Hồng)

Nhiều người rơi vào trường hợp diện tích thực tế của đất lớn hơn thông tin ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay còn được gọi là sổ đỏ/ sổ hồng (sau đây gọi gọn là Giấy chứng nhận) nhưng không biết cách xử lý dẫn đến khó khăn trong việc bán nhà đất (nếu có).

Cách Xử Lý Với Trường Hợp Diện Tích Đất Lớn Hơn Thông Tin Trên Giấy Chứng Nhận (Sổ Đỏ/ Sổ Hồng)

Sau đây, tôi sẽ trình bày đến quý bạn đọc một cách cụ thể về vấn đề này để mọi người được biết nhằm thuận tiện trong việc mua bán căn nhà đó.

Theo ý kiến của Luật sư Lâm Minh Sang – Chủ tịch Công ty Luật VietPoint, nếu có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên Giấy chứng nhận mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận thì diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn.

Cách Xử Lý Với Trường Hợp Diện Tích Đất Lớn Hơn Thông Tin Trên Giấy Chứng Nhận (Sổ Đỏ/ Sổ Hồng)

Đối với trường hợp khi đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận thì:

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì:

Nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng đồi với phần diện tích đất tăng thêm và thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất gốc (chưa có phần diện tích đất tăng thêm).

Nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013, thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng đối với phần diện tích đất tăng thêm và cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với phần diện tích đất gốc. Người sử dụng đất phải nộp các khoản tiên liên quan theo quy định (nếu có).

Cách Xử Lý Với Trường Hợp Diện Tích Đất Lớn Hơn Thông Tin Trên Giấy Chứng Nhận (Sổ Đỏ/ Sổ Hồng)

Bởi vậy, nếu rơi vào trường hợp nêu trên thì bạn nên thông báo với địa chính cấp xã để họ hướng dẫn các thủ tục cụ thể nhằm được cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận mới (thông tin trên Giấy chứng nhận đúng với diện tích đất thực tế).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *