fbpx

Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh

Theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản, với:

Công Khai Thông Tin Về Bất Động Sản Đưa Vào Kinh Doanh

Hình thức:

 • Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
 • Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
 • Tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản.
Công Khai Thông Tin Về Bất Động Sản Đưa Vào Kinh Doanh

Nội dung thông tin về bất động sản phải công khai bao gồm:

 • Loại bất động sản.
 • Vị trí bất động sản.
 • Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản.
 • Quy mô của bất động sản.
 • Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư.
 • Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản.
 • Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
 • Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có).
 • Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
Công Khai Thông Tin Về Bất Động Sản Đưa Vào Kinh Doanh
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *