fbpx

Luật Xây Dựng Mới: Xây Dựng Không Cần Giấy Phép?

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng của Bộ Xây dựng sẽ đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng và miễn giấy phép xây dựng đối với một số trường hợp.

Luật Xây Dựng Mới: Xây Dựng Không Cần Giấy Phép?

Hiện nay quy trình cấp GPXD vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà và công tác xử lí hồ sơ xin cấp giấy phép tốn nhiều thời gian.

Bên cạnh đó còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép, không đúng giấy phép, được cấp GPXD nhưng chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hay chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, việc thực hiện quyết định phạt vi phạm hành chính tại nhiều nơi còn chưa quyết liệt, triệt để.

Luật Xây Dựng Mới: Xây Dựng Không Cần Giấy Phép?

Sáng 11-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng trước Quốc hội.

Dự luật lần này tập trung sửa đổi, bổ sung 51 điều, hủy bỏ 1/168 điều của Luật Xây dựng 2014. Điểm đáng chú ý là dự luật sẽ đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng và miễn giấy phép xây dựng (GPXD) đối với một số công trình xây dựng…

Luật Xây Dựng Mới: Xây Dựng Không Cần Giấy Phép?

Đồng thời tăng cường phân cấp thẩm quyền cấp GPXD công trình cấp đặc biệt của Bộ Xây dựng cho UBND cấp tỉnh; rút ngắn thời gian cấp GPXD; bổ sung quy định về quản lý trật tự xây dựng; sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình; thống nhất quy định về cấp GPXD công trình quảng cáo.

Miễn giấy phép xây dựng cho một số công trình?

Luật Xây Dựng Mới: Xây Dựng Không Cần Giấy Phép?

Và điều đang được người dân cả nước quan tâm nhất chính là việc miễn GPXD, theo Điều 89 dự luật quy định về 08 trường hợp không cần GPXD như sau:

  1. Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.
  2. Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng và thuộc dự án đầu tư xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.
  3. Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.
  4. Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình.
  5. Công trình xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt dưới 20 m2; biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt dưới 20 m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt dưới 40 m2.
  6. Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa.
  7. Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình.
  8. Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Cần kiểm soát các yếu tố về an toàn, môi trường

Đối với các công trình quy mô lớn, có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng còn lại, trước đây thuộc đối tượng phải thẩm định thiết kế xây dựng, nay để giảm thủ tục hành chính không yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng mà sẽ được kết hợp tại bước cấp phép xây dựng, song vẫn cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố về an toàn, môi trường,…

Luật Xây Dựng Mới: Xây Dựng Không Cần Giấy Phép?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *