fbpx

Minh Bạch Thủ Tục Hành Chính Với Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Nhằm mục đích minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính và giảm thiểu chi phí và thời gian của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, Chính phủ đã cho ra đời Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Minh Bạch Thủ Tục Hành Chính Với Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia được diễn ra vào ngày 9/12/2019 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chủ trì tại Hà Nội và kết nối với 5 điểm cầu khác gồm TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam và Kon Tum.

Minh Bạch Thủ Tục Hành Chính Với Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Khi sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân, doanh nghiệp có thể trực tiếp tra cứu thông tin về các thủ tục hành chính đang thực hiện, thông tin về dịch vụ công cũng như theo dõi trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính, theo dõi việc xử lý các phản ánh, kiến nghị, bên cạnh đó, còn có thể đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết các thủ tục hành chính…

Minh Bạch Thủ Tục Hành Chính Với Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Cổng Dịch vụ công quốc gia còn giúp các cơ quan nhà nước chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, cổng dịch vụ công, hệ thống điện tử một cửa cấp bộ, cấp tỉnh; hạn chế việc đầu tư dàn trải, cung cấp các nền tảng, dữ liệu về thủ tục hành chính…

Minh Bạch Thủ Tục Hành Chính Với Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: “Việc xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó trọng tâm là xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng. Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ kết nối giữa các dịch vụ công của các bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở đó, hướng của Chính phủ lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là một Chính phủ phục vụ”.

Với nhiệm vụ chủ chốt là phải cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính do Thủ tướng giao, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để chuẩn bị cho công tác khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong gần một năm, Văn phòng Chính phủ đã tập trung rà soát để nâng cấp cơ sở dữ liệu của thủ tục hành chính; phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương tích hợp các dịch vụ công liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trước hết sẽ đưa vào sử dụng một số vấn đề hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đó là việc:

Minh Bạch Thủ Tục Hành Chính Với Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia
  • Đăng ký khai sinh trực tuyến;
  • Cấp bằng lái xe quốc tế;
  • Đổi bằng lái xe trong nước;
  • Đăng ký hoạt động khuyến mại;
  • Vấn đề cấp mới cho điện hạ áp đối với người dân, cấp mới điện trung áp đối với doanh nghiệp và tổ chức…

Tất cả các nhóm vấn đề này, người dân có thể truy cập vào địa chỉ www.dichvucong.gov.vn để thực hiện các thủ tục trực tuyến một cách nhanh chóng và tiết kiệm./.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *