fbpx

đã có rất nhiều quy định, chính sách, nghị định được đề ra nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp, dần dần thay thế lao động thủ công bằng máy móc.

đã có rất nhiều quy định, chính sách, nghị định được đề ra nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp, dần dần thay thế lao động thủ công bằng máy móc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *