Thị Trường Bất Động Sản TP.HCM Sẽ Ra Sao Khi Áp Dụng Giá Đất Mới

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về việc áp dụng Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn TP.HCM. Quyết định này thay thế Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2019. Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND quy định giá …

Thị Trường Bất Động Sản TP.HCM Sẽ Ra Sao Khi Áp Dụng Giá Đất Mới Read More »