Luật Xây Dựng Mới: Xây Dựng Không Cần Giấy Phép?

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng của Bộ Xây dựng sẽ đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng và miễn giấy phép xây dựng đối với một số trường hợp. Hiện nay quy trình cấp GPXD vẫn còn nhiều thủ …

Luật Xây Dựng Mới: Xây Dựng Không Cần Giấy Phép? Read More »