fbpx

TP. HCM sửa đổi, bổ sung việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Vừa qua UBND TP. HCM đã ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2018 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Những sửa đổi này có nâng cao quyền lợi của người dân hay không? Cùng tìm hiểu qua bài viết.

Ngày 18/03/2020, UBND TP. HCM đã ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. HCM, ban hành theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2018 của UBND TP.

Điều chỉnh các mức bồi thường

Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ sẽ được tính bồi thường, hỗ trợ bằng 100% giá trị xây dựng.

Ðối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ xây dựng trước ngày 01/07/2006 trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất ở và tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; đồng thời không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc thì được tính bồi thường, hỗ trợ bằng 100% giá trị xây dựng.

Với công trình không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ xây dựng trước ngày 01/07/2006 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố, đồng thời không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc, nếu xây dựng trên đất được hỗ trợ về đất thì chỉ được hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng.

Nếu công trình xây dựng trên đất được hỗ trợ về đất, xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc xây dựng trên kênh, sông, rạch (kể cả xây dựng một phần trên đất, một phần trên rạch) thì tính hỗ trợ theo thời điểm xây dựng như sau:

– Xây dựng trước ngày 15/10/1993 hỗ trợ bằng 70% giá trị xây dựng; từ ngày 15/10/1993 đến trước 01/07/2004 bằng 50% giá trị xây dựng;

– Từ ngày 01/-07/2004 đến trước 01/07/2006 bằng 30% giá trị xây dựng.

– Trường hợp xây dựng trước ngày 01/07/2006 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và tại thời điểm xây dựng đã vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc thì tính hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường, hỗ trợ của trường hợp không vi phạm tương ứng.

– Trường hợp xây dựng từ ngày 01/07/2006 trở về sau, không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép tự tháo dỡ hoặc phải chịu chi phí khi cơ quan chức năng của nhà nước thực hiện tháo dỡ.

Đối với nhà ở, công trình cấp phép tạm, nhà ở được cấp giấy phép xây dựng tạm trên nền đất cũ (như hiện trạng cũ) hoặc đất có mục đích sử dụng là đất ở (đã được công nhận trước đó) thì hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng.

Trường hợp trong giấy phép xây dựng hoặc quy hoạch sử dụng đất không có thời hạn thực hiện quy hoạch thì được hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng.

Đối với nhà được cấp giấy phép xây dựng tạm trên các loại đất khác thì hỗ trợ bằng 60% giá trị xây dựng.

Nâng cao quyền lợi của người dân

Theo UBND TP, đối với dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được duyệt theo Quyết định số 28, hội đồng bồi thường của dự án có trách nhiệm rà soát phương án đã duyệt, trường hợp có sự chênh lệch tăng về mức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, vật kiến trúc phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân giữa phương án đã duyệt theo Quyết định số 28 so với mức bồi thường, hỗ trợ theo phương pháp tính quy định tại khoản 2, khoản 3 của điều này thì Hội đồng bồi thường của dự án báo cáo UBND quận – huyện đề xuất chủ tịch UBND TP xem xét giải quyết hỗ trợ theo thẩm quyền quy định tại điều 25 Nghị định số 47/2014 của Chính phủ.

Trường hợp hạng mục nhà ở, công trình, vật kiến trúc phục vụ sinh hoạt không có trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng ban hành và Quyết định số 22/2019 hoặc đối với nhà ở, công trình, vật kiến trúc phục vụ sinh hoạt có hạng mục, kết cấu đặc biệt, tinh xảo (có đầu tư xây dựng thêm các hạng mục kết cấu khác gắn liền với hạng mục, kết cấu thông thường và không thể tháo rời, di chuyển như hoa văn, phù điêu…) thì được tính hỗ trợ bằng với hạng mục nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng ban hành hoặc theo Quyết định số 22/2019.

Trường hợp không thể xác định tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương như quy định nêu trên, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thuê đơn vị có chức năng thẩm định để xác định giá trị hỗ trợ thiệt hại về nhà ở, công trình gắn liền với đất, trình UBND quận – huyện xem xét, quyết định. Trường hợp có sự chênh lệch giá trị bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có trong Quyết định số 22/2019 với suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng ban hành thì hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án xem xét, quyết định mức giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có lợi cho người dân.

Giải quyết nỗi lòng của người dân

Với sự thay đổi trên, không ít các gia đình bị thu hồi đất sẽ có lợi hơn trước, đặc biệt là đã có thông tin rõ ràng, cụ thể về giá trị bồi thường đối với các công trình xây dựng tạm.

Hiện nay trên địa bàn thành phố, có rất nhiều dự án treo, quy hoạch treo đang ngày ngày làm khổ người dân, ở cũng không ổn định do không biết khi nào thì bị thu hồi, khi nào thì phải di dời, xây cũng không được do dính quy hoạch treo, không hoàn công được, không xin giấy phép được, mà bán đi thì không được giá.

Một ví dụ điển hình chính là khu vực Thanh Đa, người dân nơi đây đã phải sống cùng “quy hoạch treo” hơn chục năm nay.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *